Articles of Association

Ikon

Vedtekter for Edda Wind ASA

(18. mars 2021)

§1 – Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Edda Wind AS.

 

§2 – Forretningskommune

Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune.

 

§3 – Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet består i å, direkte eller indirekte, eie og drive virksomhet innenfor shipping og andre aktiviteter i den forbindelse, herunder eierskap og drift av skip, samt deltakelse og eierskap i andre selskaper.

 

§4 – Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er NOK 101 000, fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 101. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS)

 

§5  Signatur

Selskapets firma tegnes av ett styremedlem. Styret kan melde prokura.

Ikon

Articles of association for Edda Wind ASA

(18. march 2021)

§1 – Company name

The company’s name is Edda Wind ASA.

 

§2 – Business office

The company’s registered business office is in Haugesund municipality.

 

§3 – Operations of the company

The company’s operations consist of, either directly or indirectly, owning and operating business within shipping and other connected activities, hereunder ownership and operations of vessels, including participation in and ownership of other companies.

 

§4 – Share capital

The company’s share capital is NOK 101,000, divided into 1,000 shares, each share with a nominal value of NOK 101. The company’s shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository.

 

§5  Signature

Each board member shall have the power to bind the Company separately. The board have the power of procuration.

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)